مرور اصطلاحنامه استيفا

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صدیقه جابری، سمیه زارع

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جاسوسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , استيفا , تاريخ بيهقي(کتاب) , سازمان بازرسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا باريكلو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قاعده استيفاء , قاعده اشتراك , قاعده تسبيب , قاعده غرور , زنان‌ , درآمد ها[2] , استيفا , تسبيب‌ + , حقوق‌ زنان‌ , مهريه‌ , مسائل حقوقي , حمايت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيد حبيبا، زهرا شاكري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استيفا , حقوق‌ معنوي‌ , دکترين‌ حقوق‌ , فناوري‌ زيستي‌ , استيفاي حق

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيد حبيبا، زهرا شاكري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازرگاني‌ آزاد , استيفا , حق‌ مالکيت‌ , حقوق‌ مدني‌ , حقوق‌ معنوي‌ , مسئوليت‌ مدني‌ , استيفاي حق

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: ابويي مهريزي حسين

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقرار , مورث , استيفا , متهم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.