مرور اصطلاحنامه تشکل‌هاي‌ صنفي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد حسینی بهشتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

انجمن‌هاي‌ اسلامي‌ , اروپا , تشکل‌هاي‌ صنفي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجواد صفار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايالات متحده امريكا , حسابداري‌ , حسابرسي‌ , تشکل‌هاي‌ صنفي‌ , ماليات‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجید محمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روز نامه‌ ها , مديريت‌ , تشکل‌هاي‌ صنفي‌ , جامعه‌ مدني‌ , مطبوعات‌ , مديريت کيفيت , راهبرد‌ها , توسعه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اقتصاد سایه (در شهر)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دانا ویک ویر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , اتحاديه‌‌هاي‌ صنفي‌ , کارآفريني , تشکل‌هاي‌ صنفي‌ , اشتغال , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اعظم محمدبیگی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نشر , تشکل‌هاي‌ صنفي‌ , حق‌ مالکيت‌ , حق‌ مولف‌ , حقوق‌ معنوي‌ , کتاب‌ , اتحاديه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد فریدون درافشان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , ماموريت‌ , مديريت‌ , تشکل‌هاي‌ صنفي‌ , آرمان ها , حاكميت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مدرک‌ گرايي‌ , ديوان‌ سالاري‌ , تشکل‌هاي‌ صنفي‌ , ديکتاتوري‌ + , آسيب‌شناسي‌ , حوزه‌ هاي‌ علميه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه