مرور اصطلاحنامه تقصير قراردادي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ايرج بابايي، علي طهماسبي، محمد عيسائي تفرشي، مرتضي شهبازي نيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سود , هزينه‌ ها , تصرف‌ , تقصير قراردادي‌ , حقوق‌ , حقوق‌ تطبيقي‌ , ملک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

هدف مسئوليت مدني

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن باديني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمه خصوصي , مجازات , عوامل بازدارنده جرم , تامين‌ اجتماعي‌ , تقصير قراردادي‌ , جبران‌ خسارت‌ (حقوق‌) , فعل‌ زيان‌ بار , مسئوليت‌ مدني‌ , مجازات بازدارنده

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن مرادزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معلولان‌ ذهني‌ , اتلاف‌ , تسبيب‌ + , تقصير قراردادي‌ , قوانين‌ مدني‌ , مسئوليت‌ مدني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين صادقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارتباطات‌ , فناوري‌ ارتباطات‌ , تقصير قراردادي‌ , مسئوليت‌ مدني‌ , واسطه‌ گري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فخرالدين اصغري آق مشهدي، حميدرضا ابويي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انصاف , نيت حسن , قاعده اعراض , اجراي‌ عقد , تقصير قراردادي‌ , حقوق‌ , حقوق‌ انگليسي‌-امريکايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر كاتوزيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق مدني , مجازات , مسئوليت مدني , تقصير قراردادي‌ , حمايت‌ قانوني‌ , مسئوليت‌ قراردادي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.