مرور اصطلاحنامه جبران‌ خسارت‌ (حقوق‌)

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 26
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سجاد شهباز قهفرخی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق , جبران‌ خسارت‌ (حقوق‌) , مسئوليت‌ قراردادي‌ , فقه‌ , كنوانسيون 1980 آنسيترال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسنعلی درودیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تامين‌ اجتماعي‌ , جبران‌ خسارت‌ (حقوق‌) , مسئوليت‌ مدني‌ , ديه‌ , تقصیر مشترک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یعقوب پورعباس

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمه‌ بيکاري‌ , اقتصاد صنعتي‌ , بازار , اشتغال‌ , جبران‌ خسارت‌ (حقوق‌)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي داعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مسئوليت کيفري فردي , اسيران‌ جنگي‌ , جبران‌ خسارت‌ (حقوق‌) , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , مسئوليت‌ مدني‌ , نقض‌ حقوق‌ بشر , جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , مسائل حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن قاسمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , فرانسه , لبنان , مصر , انحلال‌ قرارداد , جبران‌ خسارت‌ (حقوق‌) , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , مسائل حقوقي , كنوانسيون 1980 آنسيترال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فخر الدین اصغری آقمشهدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جبران‌ خسارت‌ (حقوق‌) , حقوق‌ اسلامي‌ , حقوق‌ تجارت‌ , فقه‌ , ايران , كنوانسيون 1980 آنسيترال

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لیلا اسدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشتباه قاضي , جبران‌ خسارت‌ (حقوق‌) , حقوق‌ جزا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدمهدی کریمی نیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جبران‌ خسارت‌ (حقوق‌) , دولت‌ , قوانين‌ مدني‌ , مسئوليت‌ مدني‌ , اسلام‌[2] , خسارت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مسئولیت مدنی دولت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

باقر انصاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بينه اتلاف , تضييق مديون , قاعده اتلاف , مسئوليت مدني , جبران‌ خسارت‌ (حقوق‌) , دولت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجيد غمامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قاعده لا ضرر , جبران‌ خسارت‌ (حقوق‌) , رويه‌ قضايي‌ , ضرر , مسئوليت‌ مدني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 26