مرور اصطلاحنامه حق‌ مالکيت‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 47
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدصادق فیاض

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فقه شيعه , مالکيت‌ دولتي‌ , حق‌ مالکيت‌ , دولت‌ , مالکيت‌ , فقه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد حسيني حنيف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

احكام ارث , ارث زوجه , عصر غيبت , حق‌ مالکيت‌ , حقوق‌ زنان‌ , فقه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالقاسم مهدوی، سجاد برخورداری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , حق‌ مالکيت‌ , حقوق‌ معنوي‌ , سرمايه‌ گذاري‌ هاي‌ خارجي‌ , مديريت دانش , سرمايه گذاري مستقيم خارجي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهناز نایب زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حق‌ مالکيت‌ , حقوق‌ معنوي‌ , مالکيت‌ , انتقال‌ فناوري‌ , فناوري‌ , توسعه‌ فناوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید حسن میرحسینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حدود مالکيت‌ , حق‌ مالکيت‌ , حقوق‌ معنوي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , حمايت اجتماعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

میرهادی زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعاون , کارآفريني , حق‌ مالکيت‌ , توسعه‌ اجتماعي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

کپی رایت و کشورهای جهان سوم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین الحموی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , حق‌ مالکيت‌ , حق‌ مولف‌ , حقوق‌ معنوي‌ , جهان‌ سوم‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

کپی رایت و نشر الکترونیکی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدامین طالب شهرستانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حق‌ مالکيت‌ , حق‌ مولف‌ , حقوق‌ معنوي‌ , نشر الکترونيکي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نصرالله پورجوادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نشر , حق‌ مالکيت‌ , حق‌ مولف‌ , حقوق‌ معنوي‌ , دانشگاهها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اعظم محمدبیگی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نشر , تشکل‌هاي‌ صنفي‌ , حق‌ مالکيت‌ , حق‌ مولف‌ , حقوق‌ معنوي‌ , کتاب‌ , اتحاديه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 47