مرور اصطلاحنامه حقوق‌ تجارت‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

حقوق‌ دريايي‌ +

(فراداده‌ها)

حقوق‌ هوايي‌ +

(فراداده‌ها)

اسناد تجاري‌

بازرگانان‌

معاملات‌ تجاري‌

موسسات‌ تجاري‌[1]

ورشکستگي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 25

تبانی در معاملات دولتی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از نویسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ تجارت‌ , عقود , تباني

کلیات, تاجر و اعمال تجاری

حقوق تجارت جلد اول

[منبع الکترونیکی] : کلیات, تاجر و اعمال تجاری

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیرحسین فخاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

موسسات‌ تجاري‌ , اسناد تجاري‌ , بازرگانان‌ , حقوق‌ تجارت‌ , ورشکستگي‌ , تجارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آي. جي. گلين، آي. پرين، مورفي؛ مترجم: مرتضي كاظمي يزدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انگلستان , گزارش‌ ها , حسابداري‌ , مديريت‌ مالي‌ , مقررات‌ بازرگاني‌ , حقوق‌ تجارت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد آسوده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , مديريت‌ مالي‌ , مقررات‌ اقتصادي‌ , مقررات‌ بازرگاني‌ , حقوق‌ تجارت‌ , قوانين‌ , تجارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 مطالعه اي تحليلي در رويه قضايي كنوانسيون بيع بين المللي كالا

تعهدات خريدار در بيع بين المللي

[منبع الکترونیکی] : مطالعه اي تحليلي در رويه قضايي كنوانسيون بيع بين المللي كالا

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لاري اي. ديمتئو، لوسين جي دووگ، استفاني گرين، ويرجينيا جي. مائورر، ماريسا آنه پاگناتارو؛ مترجم: ماشاءالله بناء نياسري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازرگاني‌ خارجي‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , حقوق‌ تجارت‌ , رويه‌ قضايي‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , خريدار , مسائل حقوقي , كنوانسيون 1980 آنسيترال , تعهدات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

قرارداد عدم تجارت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی شهیدی، علی رضا باریکلو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قرارداد هاي‌ تجاري‌ , حقوق‌ تجارت‌ , قوانين‌ مدني‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فخر الدین اصغری آقمشهدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جبران‌ خسارت‌ (حقوق‌) , حقوق‌ اسلامي‌ , حقوق‌ تجارت‌ , فقه‌ , ايران , كنوانسيون 1980 آنسيترال

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رسول ابافت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازرگاني‌ خارجي‌ , تامين‌ اعتبار , حقوق‌ تجارت‌ , اعتبارات اسنادي , ماهيت‌ حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدباقر قربان وند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تأمين مدعي به , اسناد تجاري‌ , حقوق‌ تجارت‌ , قانون اساسي‌[1] , علوم اسلامي , تجارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين علي احمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ , حقوق‌ اسلامي‌ , حقوق‌ تجارت‌ , تجارت الکترونيکي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 25