مرور اصطلاحنامه کفالت‌

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا سيدنوراني، فتح الله تاري، غدير مهدوي، حسين رشيدي نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كرمان , بيمه‌ها , روستا ها[1] , اقتصاد , کفالت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اصغر آقامهدوي، حميدرضا اسماعيلي گيوي، مجتبي كاوند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فقه شيعه , بيمه‌ها , قرض‌ , کفالت‌ , مضاربه‌ , وکالت‌ , هبه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جواد تقي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق داخلي , قانون اساسي‌[1] , کفالت‌ , رياست‌ جمهوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدمهدي عسگري، حميدرضا اسماعيلي گيوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمه‌ عمر , بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ , بيمه‌ها , ثروت‌ , مديريت‌ اقتصادي‌ , کفالت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.