مرور اصطلاحنامه مسئوليت‌ قراردادي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

تقصير قراردادي‌

(فراداده‌ها)

رابطه‌ سببيت‌ +

(فراداده‌ها)

ضرر

(فراداده‌ها)

فورس‌ ماژور

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سجاد شهباز قهفرخی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق , جبران‌ خسارت‌ (حقوق‌) , مسئوليت‌ قراردادي‌ , فقه‌ , كنوانسيون 1980 آنسيترال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید محمد موسی مطلبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمه‌ها , کارفرمايان‌ , کارکنان‌ , شرکت‌‌ها , حقوق‌ قرارداد ها , مسئوليت‌ قراردادي‌ , اخلاق‌ , اخلاق و تربیت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید مصطفی محقق داماد، محمد عیسائی تفرشی، سید حسن وحدتی شبیری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

احكام شرعي , حقوق‌ اسلامي‌ , ضمانت‌ اجراي‌ عقد , مسئوليت‌ قراردادي‌ , مسئوليت‌ مدني‌ , حکومت‌ اسلامي‌ , عدم‌ تعهد , مسئوليت‌ پذيري‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن صفري، حسن پاك طينت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جبران‌ خسارت‌ (حقوق‌) , رابطه‌ سببيت‌ + , ضرر , فعل‌ زيان‌ بار , مسئوليت‌ قراردادي‌ , مسئوليت‌ مدني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن صادقي،‌ حبيب گودرزي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ضمانت نامه , حقوق‌ اسلامي‌ , مسئوليت‌ قراردادي‌ , نظام‌ هاي‌ حقوقي‌ , طراحي‌ , قراردادهاي بين المللي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر كاتوزيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق مدني , مجازات , مسئوليت مدني , تقصير قراردادي‌ , حمايت‌ قانوني‌ , مسئوليت‌ قراردادي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: سيد حسن وحدتي شبيري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اجراي‌ عقد , مسئوليت‌ قراردادي‌ , مسئوليت‌ مدني‌ , نقض عهد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا اسماعيل آبادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ضمان پزشك , مسئوليت‌ قراردادي‌ , مسئوليت‌ مدني‌ , پزشکان‌ , نظام‌ پزشکي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.