مرور اصطلاحنامه امنيت‌ ملي‌[2]

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 18
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهرا سوختانلو، اعظم رحمت‏ آبادى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

راه هاي كنترل جمعيت , كنترل جمعيت , امنيت‌ ملي‌[2] , تشيع‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داوود مهدوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مرزها , امنيت‌ ملي‌[2] , کنترل‌ هاي‌ امنيتي‌ , نيروي‌ انتظامي‌ , نيروي‌ انتظامي‌ مرزي‌ , جرم‌ , تهديد , مناطق مرزي , چشم انداز ها , مديريت نظامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی شهبازی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عراق , جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ , امنيت‌ ملي‌[2] , ژئوپولتيك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا کرمی

موضوعات :

امنيت‌ ملي‌[2] , رسانه‌ هاي‌ بيگانه‌ , رسانه‌ ها (رايانه‌) , جنگ نرم , قدرت نرم , تهديد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی شهبازی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عراق , امنيت‌ ملي‌[2] , منابع انرژي , ژئوپولتيك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی محمد رضایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نياز به امنيت , آسيب‌هاي‌ اجتماعي‌ , امنيت‌ ملي‌[2] , امنيت اجتماعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امنيت‌ ملي‌[2] , سازمان‌ هاي‌ جاسوسي‌[1] , سيا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

إسلام و السلام

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفی الرافعی

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امنيت‌ ملي‌[2] , اسلام‌[2] , صلح

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كريستوفر سي جوينر؛ مترجم: محمدرضا مهماندار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ بين‌ الملل‌ , امنيت‌ بين‌المللي‌[1] , امنيت‌ ملي‌[2] , تروريسم‌ , تروريسم‌ بين‌الملل‌ , جنگ‌ هسته‌اي‌ , سلاح‌ هاي‌ هسته‌اي‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , مسائل حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اصلاحات و امنیت ملی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد باقر ذوالقدر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسلام و امنيت ملي , اصلاحات‌ اجتماعي‌ , امنيت‌ ملي‌[2] , اصلاحات فرهنگي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 18