مرور اصطلاحنامه آموزش‌ دوره‌راهنمايي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 17
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جواد یارعلی؛ نویسندگان همکار: علیرضا شواخی، فروغ السادات عریضی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحليل , آموزش‌ دوره‌راهنمايي‌ , مهارت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محمد آتشك؛ نویسنده همکار: انسيه زاهدي, غلام رضا گرايي نژاد, نگار صدريا, سميه محمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , برابري‌ فرصت‌هاي‌ آموزشي‌ , آموزش‌ ابتدايي‌ , آموزش‌ دوره‌راهنمايي‌ , آموزش‌ متوسطه‌ , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: حسين الهام پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان خوزستان , آموزش‌ دوره‌راهنمايي‌ , درس‌ ادبيات‌ فارسي‌ , علوم تربيتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: يحيي صفري؛ نویسنده همکار: رحمت الله مرزوقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ دوره‌راهنمايي‌ , برنامه‌هاي‌ درسي‌ , آموزش و پرورش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: عليرضا حيدر زادگان؛ نویسنده همکار: رحمت الله مرزوقي, جعفر جهاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زاهدان ( سيستان و بلوچستان ) , آموزش‌ دوره‌راهنمايي‌ , يادگيري‌ , آموزش و پرورش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: رضوان حكيم زاده؛ نویسنده همکار: عليرضا كيامنش, محمد عطاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ دوره‌راهنمايي‌ , برنامه‌هاي‌ درسي‌ , کتاب‌ هاي‌ درسي‌ , آموزش و پرورش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: نادر سلسبيلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ دوره‌راهنمايي‌ , برنامه‌هاي‌ درسي‌ , حل‌ مساله‌ , آموزش و پرورش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 17