مرور اصطلاحنامه آموزش‌ نيروي انساني‌

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مشاهده اخص

آموزش‌ ضمن‌خدمت‌

(فراداده‌ها)

تربيت‌ استاد

(فراداده‌ها)

تربيت‌ معلم‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 41
كتاب يتدارس اللانطباعات المعكوسة عن التربية

لاءات التربية

[منبع الکترونیکی] : كتاب يتدارس اللانطباعات المعكوسة عن التربية

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالعظيم كريمي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اهداف تربيت , آموزش‌ نيروي انساني‌ , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , تربيت‌ , علوم تربيتي , تعليم و تربيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علاء الدين سيد أمير محمد قزويني

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

عقايد شيعه اماميه , شيوه‌ زندگي‌ , آموزش‌ نيروي انساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیامک نوری، وفا غفاریان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , راهبرد هاي‌ توسعه‌ , آموزش‌ نيروي انساني‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا صفرپور، رضا اهرنجاتی، سزاله حق پناه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , آموزش‌ نيروي انساني‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌ , مديريت کيفيت , دانشکده هاي علوم پزشکي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

کارراهه

مدیریت منابع انسانی- مسیر پیشرفت شغلی

[منبع الکترونیکی] : کارراهه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پریسا پهلوان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تامين‌ نيروي‌ انساني‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , موفقيت‌ شغلي‌ , بهره وري‌ , راهبرد هاي‌ توسعه‌ , آموزش‌ نيروي انساني‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حبیب اله دعائی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تامين‌ نيروي‌ انساني‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , موفقيت‌ شغلي‌ , بهره وري‌ , راهبرد هاي‌ توسعه‌ , آموزش‌ نيروي انساني‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لیلا والی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمارستان‌ها , ارزشيابي‌[2] , ارزشيابي‌ کارکنان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , آموزش‌ نيروي انساني‌ , بيماري‌هاي‌ کودکان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آرزو احمدی دانیالی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ بيمارستان‌ ها , ارزشيابي‌[2] , ارزشيابي‌ کارکنان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , آموزش‌ نيروي انساني‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌ , مديريت کيفيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا جیران، اسماعیل سعیدنیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ کشاورزي‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , ارزش‌ افزوده‌ کشاورزي‌ , آموزش‌ عالي‌ , آموزش‌ نيروي انساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه مویدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش و پرورش , ارزشيابي‌ کارکنان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , آموزش‌ نيروي انساني‌ , ارزشيابي‌ آموزشي‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 41