مرور اصطلاحنامه پژوهش‌هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

طرح‌ هاي‌ پژوهشي‌

(فراداده‌ها)

ارزشيابي‌ آموزش‌ و پرورش‌

الگوهاي‌ آموزش‌ و پرورش‌

انجمن‌هاي‌ پژوهشي‌

فرصت‌ هاي‌ مطالعاتي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كوروش فتحي واجارگاه، اباصلت خراساني، محمدتقي رودي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کودکان‌ , والدين‌ , آموزش‌ درخانه‌ , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , برنامه‌هاي‌ درسي‌ , پژوهش‌هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مدارس‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: سيد جلال هاشمي, غلام حسين عبادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان خوزستان , پژوهش‌هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , علوم تربيتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسند: كورش فتحي واجارگاه؛ نویسنده همکار: علي اكبر خسروي, آيت اله سعادت طلب, حيدر توراني, طلعت ديباواجاري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تهران , پژوهش‌هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , علوم تربيتي , آموزش و پرورش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محمدرضا سرمدي؛ نویسنده همکار: محمدجعفر پاك سرشت, مسعود صفايي مقدم, مسعود مهرعلي زاده يداله

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انسان شناسي , پژوهش‌هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , آموزش و پرورش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: هاشم فردانش؛ نویسنده همکار: مرتضي كرمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

الگوهاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , پژوهش‌هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , آموزش , آموزش و پرورش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: سيدمنصور مرعشي؛ نویسنده همکار: جمال حقيقي, زهرا بنابي مباركي, كيومرث بشليده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دختران‌ , پژوهش‌هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , دانش‌ آموزان‌ راهنمايي‌ , پژوهش‌ , آموزش و پرورش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: يحيي معروفي؛ نویسنده همکار: عليرضا كيامنش, محمود مهرمحمدي, مجيد علي عسكري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ عالي‌ , پژوهش‌هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , آموزش و پرورش , تدريس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: علي دلاور, علي مقدم زاده,مطيعي لنگرودي سيده طيبه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , نوآوري‌ هاي‌ آموزشي‌ , پژوهش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: غلامرضا رجبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , دانشجويان‌ , روان‌ شناسي‌ , علوم تربيتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: سید مصطفی شریف, سید ابراهیم جعفری, صدیقه حجتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , علوم تربيتي , مديران , آموزش و پرورش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.