مرور اصطلاحنامه تکنسين‌هاي‌ آموزشي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ترجمه و تألیف: فریدون سیامک نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معناي عام , بيمارستان‌ها , تکنسين‌هاي‌ آموزشي‌ , دارو سازي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه