مرور اصطلاحنامه دانش‌ آموزان‌ کند ذهن‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهنام بهراد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

والدين‌ , آموزش‌ استثنايي‌ , آموزش‌و پرورش‌ کودکان‌ استثنايي‌ , معلمان , دانش‌ آموزان‌ استثنايي‌ + , دانش‌ آموزان‌ عقب‌ مانده‌ , دانش‌ آموزان‌ کند ذهن‌ , مهارت‌هاي زندگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ماشاءالله واشقاني فراهاني، احمد علي پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ ابتدايي‌ , دانش‌ آموزان‌ ابتدايي‌ , دانش‌ آموزان‌ کند ذهن‌ , کتاب‌ هاي‌ درسي‌ , تحليل‌ محتوا , کودکان‌ کند ذهن‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفي نچواك, منصور رضايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ استثنايي‌ , دانش‌ آموزان‌ استثنايي‌ + , دانش‌ آموزان‌ کند ذهن‌ , موفقيت‌ تحصيلي‌ , فقر آهن , پيشرفت تحصيلي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سميه انصاري نژاد، گيتا موللي، نرگس اديب سرشكي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظريه ذهني , دانش‌ آموزان‌ , دانش‌ آموزان‌ ديرآموز , دانش‌ آموزان‌ کند ذهن‌ , پژوهش‌هاي‌ روان‌شناختي‌ , روان‌ شناسي‌ باليني‌ , اثربخشي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خاتون پورمودت؛ نویسنده همکار: لعيا بشاش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانش‌ آموزان‌ , دانش‌ آموزان‌ کند ذهن‌ , پردازش‌ اطلاعات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمید علیزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانش‌ آموزان‌ استثنايي‌ + , دانش‌ آموزان‌ کند ذهن‌ , علل‌ عقب‌ ماندگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه هداوندخانی؛ نویسندگان همکار: هادی بهرامی، مژگان فرهبد، مسعود صالحی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آزمون‌ها , دانش‌ آموزان‌ استثنايي‌ + , دانش‌ آموزان‌ کند ذهن‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: عباس علي عسگري؛ نویسنده همکار: جواد اژه اي, پرويز آزاد فلاح

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانش‌ آموزان‌ کند ذهن‌ , روان‌ شناسي‌ , مهارت‌ , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: علي غنايي چمن آباد؛ نویسنده همکار: ميرتقي گروسي فرشي, حسن عشايري, جليل باباپور, علي مقيمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانش‌ آموزان‌ کند ذهن‌ , ورزش‌ درماني‌ , اختلال‌هاي‌ يادگيري‌ + , حافظه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: احمد به پژوه؛ نویسنده همکار: كامران گنجي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معلمان , دانش‌ آموزان‌ عقب‌ مانده‌ , دانش‌ آموزان‌ کند ذهن‌ , آموزش و پرورش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.