مرور اصطلاحنامه سطوح‌ تحصيلي‌[1]

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آموزش‌ ابتدايي‌

(فراداده‌ها)

آموزش‌ پيش‌دبستاني‌

(فراداده‌ها)

آموزش‌ دوره‌راهنمايي‌

(فراداده‌ها)

آموزش‌ عالي‌

(فراداده‌ها)

آموزش‌ متوسطه‌

(فراداده‌ها)

دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 40
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين سپاسي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

باور , کودکان‌ , والدين‌ , سطوح‌ تحصيلي‌[1] , هوش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر قهرماني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اخلاق , استان آذربايجان شرقي , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , آموزش‌ ابتدايي‌ , آموزش‌ دوره‌راهنمايي‌ , آموزش‌ متوسطه‌ , سطوح‌ تحصيلي‌[1] , ويژگي‌ هاي‌ معلمان‌ , پژوهش‌هاي‌ مديريت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر بيك زاده، بهرام سرمست، بهروز خويشي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مراغه , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مديريت‌ مدارس‌ , آموزش‌ ابتدايي‌ , آموزش‌ دوره‌راهنمايي‌ , آموزش‌ متوسطه‌ , سطوح‌ تحصيلي‌[1] , مديران‌ مدارس‌ , پژوهش‌هاي‌ مديريت‌ , اثربخشي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محبوبه عبداللهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روش‌ هاي‌ نظارت‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , رشته‌ هاي‌ تحصيلي‌ , سابقه‌ آموزشي‌ , سطوح‌ تحصيلي‌[1] , پژوهش‌هاي‌ مديريت‌ , جنسيت‌ , مديران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين عباسي نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ انگليسي‌ , اقتصاد سنجي‌ , آزمون‌ها , درس‌ زبان‌ خارجه‌ , دوره‌ دکترا , سطوح‌ تحصيلي‌[1] , گزينش‌ دانشجو , داوطلبان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي كريمي خوزاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امريكا , انگلستان , ترفيع‌ , کارکنان‌ , نيروي‌ انتظامي‌ , سطوح‌ تحصيلي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود خسروجردي، سيدآيت اله ميرزايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

متغير , اعتياد , نوجوانان‌ , دانش‌ آموزان‌ , دانش‌ آموزان‌ راهنمايي‌ , دانش‌ آموزان‌ متوسطه‌ , سطوح‌ تحصيلي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود نيلي، شهاب نفيسي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رشد اقتصادي‌ , نيروي‌ انساني‌ , سطوح‌ تحصيلي‌[1] , توزيع‌ , سرمايه هاي انساني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهروز هادي زنوز

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رشد اقتصادي‌ , نيروي‌ انساني‌ , سطوح‌ تحصيلي‌[1] , توزيع‌ , انتقاد , سرمايه هاي انساني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود نيلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ اقتصادي‌ , رشد اقتصادي‌ , نيروي‌ انساني‌ , سطوح‌ تحصيلي‌[1] , توزيع‌ , سرمايه هاي انساني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 40