مرور اصطلاحنامه کادر آموزشي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

هيات‌ علمي‌

(فراداده‌ها)

کادر آموزشي‌ آزاد

(فراداده‌ها)

کادر آموزشي‌ ابتدايي‌

(فراداده‌ها)

کادر آموزشي‌ پيش‌ دبستاني‌

(فراداده‌ها)

کادر آموزشي‌ راهنمايي‌

(فراداده‌ها)

کادر آموزشي‌ متوسطه‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 18
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: محمد نریمانی, جاوید ارجمند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کادر آموزشي‌ , مدارس‌ , مدارس‌ دولتي‌ , روان‌ شناسي‌ , علوم تربيتي , آموزش و پرورش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ويژگي هاي معلم در قرن 21

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌و‌ پرورش‌ + , معلمان , کادر آموزشي‌ , ويژگي‌ هاي‌ معلمان‌ , قرن بیست و یکم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي شريعتمداري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , کادر آموزشي‌ , هيات‌ علمي‌ , پژوهش‌هاي‌ مديريت‌ , فناوري اطلاعات و ارتباطات , راهبرد‌ها , پيشرفت تحصيلي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: اله كرم پولادي ريشهري, بهمن نجاريان, حسين شكركن, مهناز مهرابي زاده هنرمند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اهواز , دبيران‌ دوره‌ متوسطه‌ , کادر آموزشي‌ , روان‌ شناسي‌ , كمر درد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: رضا افتخاري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , ارزشيابي‌ آموزشي‌ , استادان‌ , کادر آموزشي‌ , روان‌ شناسي‌ , علوم تربيتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: عبدالرسول جوكار؛ نویسنده همکار: مرضيه رستمي فروشاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيراز , معلمان , کادر آموزشي‌ , آموزش و پرورش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: مريم مقيمي؛ نویسنده همکار: بهروز مهرام, محمود سعيدي رضواني,حميدرضا آقامحمديان شعرباف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌ کارکنان‌ آموزش‌ و پرورش‌ , کادر آموزشي‌ , ويژگي‌ هاي‌ معلمان‌ , روان‌شناسي‌ شخصيت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محمد حسين رئوفي؛ نویسنده همکار: امير تاريخي قوچاني دروس

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارکنان‌ , کادر آموزشي‌ , مديران‌ آموزشي‌ , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: پارسا عبداله

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معلمان , برنامه‌هاي‌ درسي‌ , کادر آموزشي‌ , آموزش و پرورش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: افضل السادات حسيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ ابتدايي‌ , معلمان , دانش‌ آموزان‌ ابتدايي‌ , کادر آموزشي‌ , آموزش و پرورش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 18