مرور اصطلاحنامه اعتبار(پژوهش‌)

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 22
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا آقایوسفی، احمد علیپور، نسیم شریف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهزيستي‌ , دانش‌ آموزان‌ استثنايي‌ + , دانش‌ آموزان‌ عقب‌ مانده‌ , اعتبار(پژوهش‌) , آموزش‌ استثنايي‌ , آموزش‌و پرورش‌ کودکان‌ استثنايي‌ , پژوهش‌هاي‌ روان‌شناختي‌ , روان‌ سنجي‌ , کودکان‌ عقب‌ مانده‌ , پيشرفت تحصيلي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حجت الله راغب، مینا هادیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نوشتن‌ , آزمون‌هاي‌ پيشرفت‌ تحصيلي‌ , آموزش‌ ابتدايي‌ , دانش‌ آموزان‌ ابتدايي‌ , اعتبار(پژوهش‌)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید سلمان علوی و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانشگاهها , اعتبار(پژوهش‌) , روايي‌ (پژوهش‌) , اينترنت , تحليل عاملي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پيام حنفي زاده، آرزو رحماني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ صنعتي‌ , آناليز رياضي‌ , اعتبار(پژوهش‌) , مدلسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تحليل علمي آزمونها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلي احمدوند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آزمون‌ها , اعتبار(پژوهش‌) , پراکنش‌ , پرسش‌ , پژوهش‌هاي‌ علمي‌[2] , روايي‌ (پژوهش‌)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهناز سروره عظيم زاده، اصغر رضويه، محمدرضا محرري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانشجويان‌ , اختلال‌هاي‌ رفتاري‌ , اعتبار(پژوهش‌) , اختلال‌هاي‌ اضطرابي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي تبريزي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ازدواج‌[1] , اعتبار(پژوهش‌) , هنجار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن گل محمديان، پريسا ياسمي نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانشجويان‌ , اعتبار(پژوهش‌) , روايي‌ (پژوهش‌) , پژوهش‌هاي‌ روان‌شناختي‌ , روان‌ شناسي‌ , هنجار , تلفن همراه , خسارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر يوسفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتبار(پژوهش‌) , روايي‌ (پژوهش‌) , پژوهش‌هاي‌ روان‌شناختي‌ , روان‌ سنجي‌ , روان‌ شناسي‌ باليني‌ , ازدواج‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلي بشارت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتبار(پژوهش‌) , روايي‌ (پژوهش‌) , پژوهش‌هاي‌ روان‌شناختي‌ , روان‌ سنجي‌ , روان‌ شناسي‌ باليني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 22