مرور اصطلاحنامه اقتصاد کشاورزي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازار کالاهاي‌ کشاورزي‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , اقتصاد کشاورزي‌ , جهاني شدن , مواد غذايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رسول محمدرضائی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ کشاورزي‌ , اقتصاد کشاورزي‌ , برنامه‌هاي‌ رايانه‌اي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود حسینی، بهارک عزیزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارآفريني , سرمايه‌ گذاري‌ هاي‌ کشاورزي‌ , آموزش‌ عالي‌ , آموزش‌ کشاورزي‌ , اقتصاد کشاورزي‌ , توسعه‌ کشاورزي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین شیرزاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ کشاورزي‌ , ترويج‌ کشاورزي‌ , آموزش‌ کشاورزي‌ , اقتصاد کشاورزي‌ , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , توسعه‌ کشاورزي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كوروش تابنده تهراني، سعيد يزداني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گرمسار , بررسي‌هاي‌ اقتصادي‌ , بهره وري‌ , اقتصاد کشاورزي‌ , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , پنبه , تابع توليد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا نادري درباغشاهي، عليرضا پازكي، عليرضا بني طباء، عليرضا جلالي زند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , اقتصاد کشاورزي‌ , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , زعفران , بابونه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد خداوردي زاده، محمد كاوسي كلاشمي، حبيب شهبازي، آرش ملكيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آبخيز‌داري‌ + , جاذبه‌ هاي‌ گردشگري‌ , جهانگردي‌ , طبيعت‌ گردي‌ , اقتصاد کشاورزي‌ , الگوي لوجيت , غار سهولان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: علي اكبر رسولي؛ نویسنده همکار: جواد بوداق جمالي, اورج جلالي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , آب و هوا شناسي‌ , باران‌ , اقتصاد کشاورزي‌ , اقليم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.