مرور اصطلاحنامه بوم‌شناسي‌[1]

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آبزي‌ شناسي‌

(فراداده‌ها)

بوم‌شناسي‌ انساني‌[1]

(فراداده‌ها)

بوم‌شناسي‌ باستاني‌

(فراداده‌ها)

بوم‌شناسي‌ حيواني‌

(فراداده‌ها)

بوم‌شناسي‌ گياهي‌ +

(فراداده‌ها)

بيولوژي‌ فضا

(فراداده‌ها)

هوازي‌ شناسي‌ +

(فراداده‌ها)

پژوهش‌ بوم‌شناختي‌

زيست‌ کره‌[1]

زيست‌ بوم‌ ها +[1]

روابط بوم‌ شناختي‌ +

همزيستي‌

توازن‌ بوم‌شناختي‌ +

تغييرات‌ محيطي‌[1]

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 57

اکولوژی عمومی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اصغر نیشابوری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

بوم‌شناسي‌[1] , بوم‌شناسي‌ باستاني‌ , زیست شناسی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تئاتر اکولوژی و بازی تکامل

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جرج هاچینسون؛ مترجمان: مظفر شریفی، عبدالحسین وهاب زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تكامل , بوم‌شناسي‌[1] , زيست‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

راهنماي مختصر سياست سبز

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

درك وال

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

علوم سیاسی , سياست‌ هاي‌ اقتصادي‌ , نظريه‌ هاي‌ بوم‌ شناختي‌[1] , بوم‌شناسي‌[1] , زيست‌ شناسي‌ , حمايت حيوانات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بازگشت کرکس وحشی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كركس , حفاظت‌ محيط زيست‌ , بوم‌شناسي‌[1] , تخريب‌ محيط زيست‌ , حمايت حيوانات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کرامت الله زیاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , بوم‌شناسي‌[1] , محيط زيست‌ , توسعه‌ پايدار , شهر ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ناپایداری توسعه پایدار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیاوش امینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بوم‌شناسي‌[1] , تخريب‌ محيط زيست‌ , توسعه‌ پايدار , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مورد مطالعه: کلان شهر تهران
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي خان سفيد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان تهران , بوم‌شناسي‌ انساني‌ , فضاي‌ سبز , بوم‌شناسي‌[1] , پراکنش‌ , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Food Web [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Robert Leo Smith

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

غذا , انرژي‌ , بوم‌شناسي‌[1]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Zoology [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Walter J. Bock

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بوم‌شناسي‌[1] , بوم‌شناسي‌ حيواني‌ , جانور شناسي , حيوانات

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برده‌داري‌ , وسايل‌ ارتباطي‌ , حقوق‌ بشر , دموکراسي‌[1] , کثرت‌ گرايي‌ , بوم‌شناسي‌[1] , اسلام‌[1]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 57