مرور اصطلاحنامه بيماري‌هاي‌ شغلي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 20
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا پوردست گردان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

بيماري‌ها , بيماري‌هاي‌ شغلي‌ , علوم‌ پزشکي‌ , گرمازدگي‌ , سرمازدگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تنش شغلی (Work Stress)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهرام آینه بند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اضطراب , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , شرايط کار , بيماري‌هاي‌ شغلي‌ , فشار رواني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: حمزه جمشیدی کهساری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , اعتياد , بيماري‌هاي‌ شغلي‌ , نيروي‌ انساني‌ , مشاغل

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: تهمینه مولانا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارفرمايان‌ , کارکنان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , شرايط کار , مسئوليت‌ مديران‌ , بهداشت‌ , بيماري‌هاي‌ شغلي‌ , چاقي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مدیریت استرس شغلی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پیمان غفاری آشتیانی، تانیا پرتانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارکنان‌ , مديريت‌ مشاغل‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , شرايط کار , بيماري‌هاي‌ شغلي‌ , فشار رواني‌ , محيط کار , مديران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهرا عبداللهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايمني‌ کار , بهداشت‌ کار , محيط کار , بيماري‌هاي‌ شغلي‌ , تغذيه‌ , پيش گيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین خنیفر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شرايط کار , محيط کار , مديريت‌ مشاغل‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , بيماري‌هاي‌ شغلي‌ , حساسيت‌ زدايي‌ منظم‌ , اشتغال , کار , فشار رواني‌ , نظريه رفتاري شناختي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن زارعي متین، حمزه جمشیدی کهساری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ مشاغل‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , اعتياد , بيماري‌هاي‌ شغلي‌ , اشتغال , کار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین خنیفر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ مشاغل‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , بيماري‌هاي‌ شغلي‌ , اشتغال , کار , فشار رواني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

استرس شغلی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

چنگیز ایرانپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امنيت‌ شغلي‌ , بيماري‌هاي‌ شغلي‌ , فشار رواني‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 20