مرور اصطلاحنامه پراکنش‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 43
مورد مطالعه: کلان شهر تهران
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي خان سفيد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان تهران , بوم‌شناسي‌ انساني‌ , فضاي‌ سبز , بوم‌شناسي‌[1] , پراکنش‌ , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی زنگی آبادی، نازنین تبریزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحليل , تراکم‌ جمعيت‌ , پراکنش‌ , مكان يابي , مبلمان شهری

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آرمان بیداربخت نیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پراکنش‌ , جامعه‌ آماري‌[1] , داده‌ هاي‌ آماري‌ , نمونه‌ برداري‌[2]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا رمضاني مقدم، فرشيد طلعت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پراکنش‌ , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , پنبه , هتروزيس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مژگان روشن طبري، پريسا نجات خواه معنوي، سيدعباس حسيني، نوربخش خداپرست، محمدتقي رستميان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عمق , پراکنش‌ , درياي خزر , زئوپلانكتون

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تحليل علمي آزمونها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلي احمدوند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آزمون‌ها , اعتبار(پژوهش‌) , پراکنش‌ , پرسش‌ , پژوهش‌هاي‌ علمي‌[2] , روايي‌ (پژوهش‌)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي روحي، محمد محققي رياضي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , الگوهاي‌ اقتصادي‌ , حسابداري‌ , حسابرسي‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , شرکت‌‌ها , مديريت‌ مالي‌ , پراکنش‌ , تحليل‌ داده‌ها[2] , اوراق بهادار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرضا كرباسي، فريده عتابي، ناهيد اسلامي علي شاه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آلودگي‌ هوا , آلاينده‌ها , پراکنش‌ , نيروگاه ها , گوگرد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود كرمي، برهان رياضي، نازنين كلاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آلودگي‌ , پراکنش‌ , تخريب‌ محيط زيست‌ , محيط زيست‌ , پارك جنگلي خجير ( تهران )

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جواد عبادي، اسماعيل حسن پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازار , سرمايه‌[1] , پراکنش‌ , بهابازار , اوراق بهادار , سهام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 43