مرور اصطلاحنامه تغييرات‌ محيطي‌[1]

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آثار فعاليت‌هاي‌ انسان‌

بحران‌هاي‌ بوم‌شناختي‌

کنترل‌ زيست‌ شناختي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 12
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين رضايي دولت آبادي، سميرا مهرآذين

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , حسابداري‌ , رقابت‌ , مديريت‌ مالي‌ , تغييرات‌ محيطي‌[1] , حسابداري مديريت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نبی الله دهقان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تغييرات‌ محيطي‌[1] , راهبرد‌ها , راهبرد جنگ نامتقارن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود آقاحسین علی شیرازی، میر مهدی سید اصفهانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ راهبردي‌ , تغييرات‌ محيطي‌[1] , مديريت راهبردي , راهبرد‌ها , عمليات ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 دانش، راه حل ها، مسیر پیش رو

راهنمای مختصر تغییرات اقلیمی

[منبع الکترونیکی] : دانش، راه حل ها، مسیر پیش رو

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دنی چیورز

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

جغرافياي‌ طبيعي‌ , تغييرات‌ محيطي‌[1] , حفاظت‌ منابع‌ +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيد سعيدي پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اهواز , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , تغييرات‌ محيطي‌[1] , کشاورزي‌ , گياه شناسي , نخود , نيتروژن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالكريم بني سعيدي، عادل مدحج

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اهواز , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , تغييرات‌ محيطي‌[1] , کشاورزي‌ , گياه شناسي , نيتروژن , كلزا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهرا خدارحم پور، رجب چوكان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شوشتر , ذرت , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , تغييرات‌ محيطي‌[1] , کشاورزي‌ , گياه شناسي , گرما , فنولوژي , ژنوتيپ , تنش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ديويد فيلپس، يولاور هاسلت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

توسعه يافتگي , پيري‌ جمعيت‌ , بحران‌ اقتصادي‌ , تغييرات‌ محيطي‌[1] , چالش , سلامت , توسعه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن روحاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تغييرات‌ محيطي‌[1] , زمينه‌ , ايران , سرمايه اجتماعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي اكبر شمسي پور، محمد شيخي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بلاياي‌ طبيعي‌ , تغييرات‌ محيطي‌[1] , سيستم اطلاعات جغرافيايي , پهنه بندي , آسيب پذيري , عوامل طبيعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 12