مرور اصطلاحنامه تومور ها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 11
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منصور مقيمي و دیگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تومور ها , آسيب شناسي , تومور آنژيوميوليپوم كليوي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسين ميران بيگي، معصومه نجفي، علي محلوجي فر، سحر مقيمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تومور ها , ليزر درماني , سرطان پستان , اشعه ليزر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

لوکمی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اصغر صفری فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيماري‌هاي‌ لنفاوي‌ و خوني‌ , تومور ها , سرطان‌ ها , سرطان هاي خوني , لوكمي (بيماري)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تومور ها , حرفه‌ پزشکي‌ , درمان‌ , ريز فناوري

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين حسين زاده، جواد بهروان، محمد رمضاني، خديجه اژكان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تومور ها , دارو هاي‌ گياهي‌ , طب‌ گياهي‌ , گياهان , زعفران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدمحمود هاشمي، سارا صعودي، محمدحسن زهير، طوبي غضنفري، شهرام شهابي، مريم خيرانديش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تومور ها , فيبروساركوما , نيتريك اكسايد , شوك حرارتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

روح اله نجارصادقي، سيدعليرضا مصباح نمين، فردوس رستگاري جزي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تومور ها , سرطان‌ ها , سلول

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي يافتيان، مژده صالح نيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تومور ها , سلول , اينترلوكين , اريتروپويتين

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس علي اميني سردرود، جمشيد حاجتي، محمد وجگاني، زهرا غفلتي، افشين نامدار، مرضيه هلاكويي، نعمت اله خوانساري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تومور ها , مورفين , فيبروساركوما

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي مصطفايي، حميدرضا محمدي مطلق، كامران منصوري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تومور ها , مدل آنژيوژنز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 11