مرور اصطلاحنامه زيست‌ بوم‌ ها[2]

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 44
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منوچهر جم نژاد، محمدعلي باغستاني، اسكندر زند، محمدرضا بي همتا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بوم‌شناسي‌ گياهي‌ + , زيست‌ بوم‌ ها[2] , گياهان , گندم , علف هاي هرز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كيانوش شيرمحمدي، اسكندر زند، محمدعلي باغستاني، عليرضا رهي، محمدجواد ميرهادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بوم‌شناسي‌ گياهي‌ + , زيست‌ بوم‌ ها[2] , گياهان , سيب زميني , علف هاي هرز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اميد آرمندپيشه، اميرحسين شيراني راد، ايرج الله دادي، عبدالغفار عبادي، اميرعلي كليائي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بوم‌شناسي‌ گياهي‌ + , زيست‌ بوم‌ ها[2] , گياهان , كلزا , زئوليت , خشكي , تنش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا هوشمندفر، فرهنگ مراقبي، داود ارادتمند اصلي، فرناز افديده، هدي حيدري، فرنوش مراقبي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بوم‌شناسي‌ گياهي‌ + , زيست‌ بوم‌ ها[2] , گياهان , سولفات روي , روغن , كلزا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بابك دلخوش، گلاره موسوي نژاد، قربان نورمحمدي، اميرحسين شيراني راد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بوم‌شناسي‌ گياهي‌ + , زيست‌ بوم‌ ها[2] , کاشت‌ , گياهان , كلزا , خشكي , تنش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود زاده باقري، نويد خردمند، حميد صادقي، بهنام بهروزنام جهرمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دما , زيست‌ بوم‌ ها[2] , علوم‌ زيستي‌ , گياهان , سيب , كروماتوگرافي , اتيلن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل رشيدي اصل، فرهنگ مراقبي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زيست‌ بوم‌ ها[2] , زيست‌ شناسي‌ , علوم‌ زيستي‌ , گياهان , ريخت شناسي , زيره , فنولوژي , همبستگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرهنگ مراقبي، محمد متيني زاده، بابا خانجاني شيرازي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اردبيل , استان گيلان , زيست‌ بوم‌ ها[2] , علوم‌ زيستي‌ , همزيستي‌ , گياهان , فندق

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مه لقا قربانلي، مريم نياكان، طناز اميركيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جنگل‌ ها , زيست‌ بوم‌ ها[2] , علوم‌ زيستي‌ , گياهان , آنتي اكسيدان , آنزيم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مريم ولي نژاد، محمدجعفر ملكوتي، مجتبي محمودي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زيست‌ بوم‌ ها[2] , علوم‌ زيستي‌ , گياهان , برنج , پتاسيم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 44