مرور اصطلاحنامه علوم‌ زيست‌ محيطي‌

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مشاهده اخص

بوم‌شناسي‌[1]

(فراداده‌ها)

ايمني‌

تخريب‌ محيط زيست‌

محيط زيست‌

مديريت‌ محيط زيست‌

منابع‌ طبيعي‌

مهندسي‌ محيط زيست‌[1]

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 15
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا منعام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , علوم‌ زيست‌ محيطي‌ , محيط زيست‌ , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد علیزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازيافت‌ زباله‌ , علوم‌ زيست‌ محيطي‌ , بازيافت , پيل الكتريكي , سرب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حسابداری زیست محیطی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن خوش طینت، محبوبه جعفری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

حسابداري‌ , علوم‌ زيست‌ محيطي‌ , آثار اجتماعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اشکان رحيم زاده، حسين محمدي، احسان فضل الهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ , سود , ماليات‌ ها , علوم‌ زيست‌ محيطي‌ , وجه بيمه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرضا نواح، شهروز فروتن كيا، محمد پورتركاروني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دينداري و تکليف , جامعه‌ شناسي‌ , شهروندان‌ , علوم‌ زيست‌ محيطي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نرگس خانپور اردستاني، حسن زارع مايوان، فائز قناتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان اصفهان , بوم‌شناسي‌[1] , بوم‌شناسي‌ گياهي‌ + , حيات‌ وحش‌ , زيست‌ بوم‌ ها[2] , علوم‌ زيست‌ محيطي‌ , گياه شناسي , گياهان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جينا خياط زاده، مريم سيف الديني پور، عيسي كمالي، نجمه ملكيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بوم‌شناسي‌[1] , توليد مثل‌ , زيست‌ شناسي‌ , علوم‌ زيست‌ محيطي‌ , علوم‌ زيستي‌ , ماهي‌ ها , سواحل

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احسان پروانه اول، مائده دهقاني تفتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سبزوار , پوشش‌ گياهي‌ , بوم‌شناسي‌[1] , زيست‌ بوم‌ ها +[1] , زيست‌ شناسي‌ , علوم‌ زيست‌ محيطي‌ , زيست شناسي جانوري , بيوماس , سوسمار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

افتخاري اصغر,مهدي نادري باب اناري، حسين ميسمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اخلاقي , امنيت , جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ , علوم‌ زيست‌ محيطي‌ , سند چشم انداز بیست ساله

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حجت سليمي تركماني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تالاب‌ها , محيط زيست‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , علوم‌ زيست‌ محيطي‌ , درياچه اروميه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 15