مرور اصطلاحنامه فيزيک‌ ذره‌اي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امليانفسكي؛ مترجم: محمد باقري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ماترياليسم ديالكتيك , فيزيک‌ ذره‌اي‌ , مكانيك كلاسيك , كوانتوم , مكانيك كوانتومي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مثلث كوچكتر از دايره

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فيزيک‌ ذره‌اي‌ , مکانيک‌ سيالات‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیر مهدی زربو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جهان‌ شناسي‌ , سيم‌ هاي‌ مغناطيسي‌ , فيزيک‌ ذره‌اي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیر مهدی زربو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جهان‌ شناسي‌ , فيزيک‌ اتمي‌ , فيزيک‌ ذره‌اي‌ , مهندسي‌ هسته‌اي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

اتاقک ابر آشکار سازي ذرات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محدثه عظیم لو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فيزيک‌ ذره‌اي‌ , مکانيک‌ سيالات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بوم رنگی که برمی گردد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهکامه شربتدار، شبنم خطیبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فيزيک‌ جو , فيزيک‌ ذره‌اي‌ , بومرنگ

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.