مرور اصطلاحنامه فيزيولوژي‌ انسان‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 15
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فریده گل بابایی، منوچهر امیدواری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

دما , بهداشت‌ صنعتي‌ , فيزيولوژي‌ انسان‌ , روان‌ شناسي‌ فيزيولوژيک‌ , فشار رواني‌ , محيط کار , گرما , سرما , تنش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فیزیولوژی و علم تمرین

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اصغر فلاحی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اندام‌شناسي‌ , بهداشت‌ , فيزيولوژي‌ انسان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فیزیولوژی مغز انسان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین سلطاندوست

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زيست‌ شناسي‌ انساني‌ , علوم‌ پزشکي‌ , فيزيولوژي‌ انسان‌ , مغز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Protista [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Gregory Hinkle

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اندام‌شناسي‌ , تشريح‌ , زيست‌ شناسي‌ , فيزيولوژي‌ انسان‌ , سلول

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تئوری تکامل و روانشناسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود بهزاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تكامل جسماني , فيزيولوژي‌ انسان‌ , تفاوت‌هاي‌ فردي‌ , روان‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مباني شناخت انسان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

دما , انسان شناسي‌ , فيزيولوژي‌ انسان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تداوم هشیاری بعد از مرگ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پیم ون لومل؛ مترجم: سمیه نبیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فيزيولوژي‌ انسان‌ , سلسله‌ اعصاب‌ , مرگ‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فيزيولوژي مغز انسان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين سلطان دوست

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اندام‌شناسي‌ , زيست‌ شناسي‌ انساني‌ , علوم‌ پزشکي‌ , فيزيولوژي‌ انسان‌ , مغز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ميترا زارع بواني، مصطفي رضاييان، محمود جدي تهراني، بهرام كاظمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , انسان‌ , فيزيولوژي‌ انسان‌ , ژيارديا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سفر و اختلالات ساعت زيستي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پدیدآورندگان: جي واترهاوس، تي رايلي، جي اتكينسون؛ مترجم: شهرام فرج زاده، نغمه کریمی نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مسافرت‌ , فيزيولوژي‌ انسان‌ , ورزش‌ , ورزشکاران‌ , پرواز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 15