مرور اصطلاحنامه تذهيب‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 13
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد احمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ کودکان‌ , درس‌ نقاشي‌ , تذهيب‌ , نقاشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

خط و کتابت مانوی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یگانه بهادر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

خط مانوي‌ , ادبيات‌ مانوي‌ , نماد , تذهيب‌ , اسطوره

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ایرج افشار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصوير , کتاب‌ هاي‌ خطي‌ , منابع‌ اطلاعاتي‌ , نسخه‌ شناسي‌ , آثار ادبي‌ , نقد ادبي‌ , تذهيب‌ , کتاب‌هاي مصور , شاهنامه فردوسي(کتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یوشیفوسا سه کی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ژاپن , قره‌ قويونلو , آوانگاري‌ , تذهيب‌ , جلد سازي‌ , خوش‌ نويسي‌ , عکاسي‌ , آق قويونلوها , زرافشاني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

صحافي و مجلدگري

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ایرج افشار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آثار ادبي‌ , نشر , تذهيب‌ , جلد سازي‌ , کتاب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حکمت معنوی در هنر تذهیب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهرک ایرایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تذهيب‌ , هنر اسلامي‌ , قرآن‌[2]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ام البنین جعفری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , تذهيب‌ , قرآن‌[2]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مراحل اجرای تذهیب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهین دخت سالک مهدوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تذهيب‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: فاضل رابط؛ مصاحبه کننده: جواد احسانی مقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تذهيب‌ , قرآن‌[2] , خوش نويسان

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: احمدعلی نامور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كتابت قرآن , تذهيب‌ , تاريخ‌ قرآن‌ , رسم‌ الخط قرآن‌ , کتاب آرايي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 13