مرور اصطلاحنامه طراحي‌ لباس‌

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 12
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آنتونيا زربيسياس

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پوشش‌ زنان‌ , طراحي‌ لباس‌ , فرهنگ‌ غرب‌ , تبرج , مدگرايي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

طراحي‌ لباس‌ , رنگ‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

كاركردهاي لباس

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي وفاجو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پوشش‌ , لباس‌ هاي‌ محلي‌ , لباس‌ هاي‌ ملي‌ , طراحي‌ لباس‌ , فرهنگ‌ غرب‌ , فرهنگ‌ اسلامي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

جوانان و مد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پوشش‌ , مد , تهاجم‌ فرهنگي‌ , آموزش‌ جوانان‌ , فعاليت‌ هاي‌ جوانان‌ , طراحي‌ لباس‌ , روسيه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

رنگ شناسی تخصصی لباس

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نادر موسوی فاطمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

پوشش‌ , طراحي‌ لباس‌ , رنگ‌ها , رنگ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

رنگ شناسى تخصصى لباس

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نادر موسوى فاطمى ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

طراحي‌ لباس‌ , رنگ‌ها , رنگ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اصول هنر در طراحی لباس

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ادیث پانکاوسکی؛ مترجم: احسان کوثری نیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زيبايي‌ شناسي‌ , طراحي‌ لباس‌ , هنر[1] , رنگ‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ببر بیان (2)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا شاپورشهبازی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

واژه‌ سازي‌ , تحليل‌ ادبي‌ , طراحي‌ لباس‌ , شاهنامه فردوسي(کتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

کفش راحت و کفش استاندارد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پونه شیرازی، فریبا فرهادیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آداب كفش , پوشش‌ , بهداشت‌ , بيماري‌هاي‌ دستگاه‌هاي‌ حرکتي‌ , طراحي‌ لباس‌ , اختلال اركشن (بیماری)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

لباس های فضایی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مانیا رهبان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پوشاک‌ , طراحي‌ لباس‌ , فناوري فضايي , فضانوردي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 12