مرور اصطلاحنامه فرهنگ‌ توده‌ ها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 14

روانشناسی توده ها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گوستاو لوبون؛ مترجم: کیومرث خواجوی ها

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فرهنگ‌ توده‌ ها , روان‌ شناسي‌ , توده ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامعلی سرمد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرهنگ‌ عامه‌ , مديريت‌ , فرهنگ‌ توده‌ ها , مديران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الهه حيدري زاده، فاطمه توحيدي اردهائي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرهنگ‌ , فرهنگ‌ توده‌ ها , محصولات‌ فرهنگي‌[1] , جهاني شدن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امريكا , فرهنگ‌ توده‌ ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

فرهنگ عامیانه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه جعفری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آداب‌ورسوم‌ , فرهنگ‌ عامه‌ , فرهنگ‌ توده‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 متن سخنرانی در مراسم چهلمین روز درگذشن زنده یاد انجوی شیرازی

انجوی شیرازی و پژوهشهای فرهنگ مردم

[منبع الکترونیکی] : متن سخنرانی در مراسم چهلمین روز درگذشن زنده یاد انجوی شیرازی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود روح الامینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آداب‌ورسوم‌ , ادبيات‌ عامه‌ , فرهنگ‌ توده‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 با تاکید بر قصه های رایج در بین مردم

فرهنگ عامیانه مردم افغانستان

[منبع الکترونیکی] : با تاکید بر قصه های رایج در بین مردم

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد وخشوری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افغانستان , آداب‌ورسوم‌ , عرف‌ اجتماعي‌ , نقد ادبي‌ , فرهنگ‌ توده‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اﺣﻤﺪ ﺗﻤﻴﻢ داري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آداب‌ورسوم‌ , عرف‌ اجتماعي‌ , فرهنگ‌ عامه‌ , فرهنگ‌ توده‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهرزاد دوستی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آداب‌ورسوم‌ , عرف‌ اجتماعي‌ , فرهنگ‌ توده‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

يحيي كاردگر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آثار ادبي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ معاصر , شاعران‌ , شعر , فرهنگ‌ توده‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 14