مرور اصطلاحنامه فرهنگ‌ روستايي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داود كياني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

گرمي , ادبيات‌ عامه‌ , فرهنگ‌ عامه‌ , ادبيات‌ محلي + , جغرافياي‌ روستايي‌ , روستا ها[1] , فرهنگ‌ روستايي‌ , ادبيات روستايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

روستاگردي در توران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آتوسا خداداد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مجله

موضوعات :

سمنان , فرهنگ‌ عامه‌ , موسيقي‌ عامه‌ , گزارش‌ ها , جامعه‌ شناسي‌ روستايي‌ , روستا ها[1] , جاذبه‌ هاي‌ گردشگري‌ , طبيعت‌ گردي‌ , حيات‌ وحش‌ , فرهنگ‌ روستايي‌ , گردشگري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اژدهاکشان روستایی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد ابو محبوب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , نقد ادبي‌ , واقع‌ گرايي‌ , فرهنگ‌ روستايي‌ , ادبيات روستايي , اژدهاكشان روستايي (كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سکینه رودباركي، [...]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ روستايي‌ , سطح‌ زندگي‌ , فرهنگ‌ روستايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرشته حجتي كرماني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ روستايي‌ , مشارکت‌ اجتماعي‌ , فرهنگ‌ روستايي‌ , سرمايه فرهنگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امين رستنده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جغرافياي‌ روستايي‌ , روستا ها[2] , فرهنگ‌ , فرهنگ‌ روستايي‌ , سكونتگاه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نعمت الله فاضلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روستا نشيني‌ , مردم‌ نگاري , مسکن‌ روستايي‌ , شيوه‌ زندگي‌ , نوگرايي‌[2] , پژوهش‌هاي‌ فرهنگي‌ , جامعه‌ شناسي‌ فرهنگي‌ , فرهنگ‌ , فرهنگ‌ روستايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.