مرور اصطلاحنامه فرهنگ‌ سنتي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرهنگ‌ عامه‌ , کودکان‌ , فرهنگ‌ سنتي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

معجم الوسيط

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالعزيز مطر؛ مترجم: حسين علينقيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , زبان‌ شناسي‌ , فرهنگ‌ نگاري‌ , نقد کتاب‌ , نو گرايي‌ , سنت‌ گرايي‌ , فرهنگ‌ سنتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر زلفعلي فام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايدئولوژي , جامعه‌ سنتي‌ + , دختران‌ , نو گرايي‌[1] , فرهنگ‌ سنتي‌ , سنت‌[2] , هويت اجتماعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جهانی شدن و تنوع فرهنگ ها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد قراگوزلو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نو گرايي‌[1] , برخورد فرهنگي‌[2] , فرهنگ‌ سنتي‌ , جهاني شدن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شاهين پهنادايان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مقام حكومت , قاجاريه‌ , هخامنشيان‌ , نو گرايي‌[1] , فرهنگ‌ سنتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: اسفنديار عباسي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , سازمان‌ غير رسمي‌ , دام‌ داري‌ , فرهنگ‌ سنتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محبوبه فهيم كلام، محمدرضا محسني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ سنتي‌ + , زنان‌ , استبداد , فرهنگ‌ سنتي‌ , هويت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: سهيلا صادقي فسايي, شيوا كريمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خانواده‌ , مجموعه‌ هاي‌ تلويزيوني‌ , تحليل‌ محتوا , فرهنگ‌ سنتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گرگ , فرهنگ‌ , فرهنگ‌ سنتي‌ , تركمن‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.