مرور اصطلاحنامه قالي‌ بافي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 22

قالی ایران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیل ادواردز؛ مترجم: مهین دخت صبا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

استان كرمان , كرمان , طراحي‌ قالي‌ , قالي‌ بافي‌ , هنر ايراني‌ , قالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تاريخچه فرش ايران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صنعت‌ فرش‌ , صنايع‌ دستي‌ , قالي‌ بافي‌ , قالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

طراحی فرش

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صنايع‌ دستي‌ , صنعت‌ فرش‌ , طراحي‌ قالي‌ , قالي‌ بافي‌ , قالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سبکهای تولید فرش

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پربن لیبترا؛ مترجم: عبدالله احراری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

صنعت‌ فرش‌ , طراحي‌ قالي‌ , قالي‌ بافي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ارزيابي و ارزشيابي فرش

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن حاج سيد جوادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , صنعت‌ فرش‌ , صنايع‌ دستي‌ , قالي‌ بافي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سهيلا شهشهاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انسان شناسي , ايران‌شناسان‌ , ايران‌شناسي‌ , طب‌ سنتي‌ , علوم‌ پزشکي‌ , قالي‌ بافي‌ , فرش ايراني , منبع شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

قالی، نمکدان و سفره ایرانی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهپر تواضعی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آداب‌ورسوم‌ , فرهنگ‌ ايراني‌ , قالي‌ بافي‌ , هنر ايراني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي آني زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ محلي + , ادبيات‌ عامه‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ترانه , شعر , اشتغال‌ زنان‌ , آوازهاي‌ محلي‌ , جاجيم‌ بافي‌ , قالي‌ بافي‌ , گيوه‌ بافي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

گلستان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان گلستان , ايران‌شناسي‌ , صنايع‌ دستي‌ , قالي‌ بافي‌ , ایرانگردی و ایران شناسی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 نایین

قالی ایرانی

[منبع الکترونیکی] : نایین

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نائين , صنعت‌ فرش‌ , قالي‌ بافي‌ , هنر ايراني‌ , قالي , ایرانگردی و ایران شناسی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 22