مرور اصطلاحنامه کتاب‌

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 60
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد اسحاق فياض كابلي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

نوشتن‌ , کتابخانه‌ ها , کتاب‌ , فقه استدلالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي خامنه اي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مطالعه‌ , احياي‌ فرهنگ‌ , اوقات‌ فراغت‌ , فرهنگ‌ , کتاب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نقد و بررسی کتاب فرزان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هرمز همایون پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مطالعه‌ , نويسندگي‌ , کتاب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ارزش كتاب و كتابخواني

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين انصاريان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

علم , اسلام و علم آموزي , مطالعه‌ , خواندن‌ , کتاب‌ , اسلام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اعظم محمدبیگی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نشر , تشکل‌هاي‌ صنفي‌ , حق‌ مالکيت‌ , حق‌ مولف‌ , حقوق‌ معنوي‌ , کتاب‌ , اتحاديه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کامران فانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارتباطات , بانک‌هاي‌ اطلاعاتي‌ , پردازش‌ اطلاعات‌ , کتاب‌ , اطلاع رساني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

The Dome of the Rock [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

M. Khalifa

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آثار تاريخي‌ , تاريخ‌ اسلام‌ , شعر , آثار هنري‌ , کتاب‌ , اسلام‌[1]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

يار مهربان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سمانه سادات صفويه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مطالعه‌ , کتاب‌ , مطالعه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مریم احمدی شیرازی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيماران‌ , کودکان‌ , مطالعه‌ , خواندن‌ , کتاب‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عاطفه سلیانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کودکان‌ , خواندن‌ , کتاب‌ , کتاب‌هاي کودکان

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 60