مرور اصطلاحنامه نقره‌ کوبي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

استان اصفهان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان اصفهان , آثار تاريخي‌ , ايران‌شناسي‌ , جاذبه‌ هاي‌ گردشگري‌ , خاتم‌ کاري‌ , صنايع‌ دستي‌ , فيروزه‌ کوبي‌ , قلم‌ کاري‌ , گليم‌ بافي‌ , نقره‌ کوبي‌ , ایرانگردی و ایران شناسی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

ترصیع و تزیین ظروف فلزی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پروین برزین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صنايع‌ دستي‌ فلزي‌ , فلز کاري‌ (هنر) , نقاشي‌ سياه‌ قلم‌ , نقره‌ کوبي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه