مرور اصطلاحنامه مجرم‌ درماني‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

جراحي‌ رواني‌

(فراداده‌ها)

درمان‌ انفرادي‌

(فراداده‌ها)

درمان‌ با دارو

(فراداده‌ها)

درمان‌ با شوک‌

(فراداده‌ها)

گروه‌ درمانگري‌[2]

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید فاضل موسوی جلال

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زندانيان‌ , تشويق‌ , مجرم‌ درماني‌ , تنبيه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسن مقدس جعفری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بزهکاري‌ , زندانيان‌ , زندان‌ها , مجرم‌ درماني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

افسانه مختاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زندانيان‌ , تشويق‌ , مجرم‌ درماني‌ , تنبيه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

[جرم]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علوم جنايي , عوامل‌ اجتماعي‌ بزهکاري‌ , عوامل‌ اقتصادي‌[1] , روان‌ شناسي‌ , مجرم‌ درماني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نظارت اجتماعی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید امیرکاوه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعقيب مجرم , حق نظارت , انحرافات اجتماعي , نظارت‌ اجتماعي‌ , روش‌ هاي‌ نظارت‌ , مجرم‌ درماني‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی مقدسی پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترك عقوبت مجرم , عقاب عاصي , مجرم , واقعيت جرم , جرم‌ شناسي‌ , مجرم‌ درماني‌ , اخلاق و تربیت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر قربان نیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فلسفه احكام , مجازات هاي اخروي , اصول حاكم بر مجازات , ويژگي هاي مجازات , مجرم‌ درماني‌ , فقه‌ , مجازات بازدارنده

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امين روستايي، شهنام ابوالقاسمي، عليرضا محمدي آريا، سارا ساعدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كظم غيظ , زندانيان‌ , پرخاش‌گري‌ , پژوهش‌هاي‌ روان‌شناختي‌ , خشم‌ , درمان‌ با دارو , روان‌ شناسي‌ , مجرم‌ درماني‌ , اثربخشي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.