مرور اصطلاحنامه ياس‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 26

عوامل کاهنده روحیه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از نویسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتماد به‌نفس‌ , ياس‌ , روحيه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Our Talents [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Al-Balagh Foundation

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استعداد , فقر , مسئوليت‌ پذيري‌ , ياس‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آسیه اناری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رفتار درمانگري‌ , روان‌ شناسي‌ کودک‌ , ياس‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فلور خیاطان، [...]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پرخاش‌گري‌ , خوش‌ بيني‌ , ياس‌ , اميد زندگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

درمان يأس , سالخوردگان‌ , افسردگي‌ , ياس‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

روحتان سرما خورده است!

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرضيه معينى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افسردگي‌ , ياس‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

دختران نا اميد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد عجم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسباب يأس , مفاسد يأس , ازدواج‌ موقت‌ , دختران‌ , ياس‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

يأس و نااميدى

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آداب تربيت فرزند , تربيت اخلاقي , يأس , ياس‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید جواد حسینی، محمدمهدی ماندگار‌

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

الم اخروي , الم دنيوي , گناه , ترس‌ , ياس‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

ملال از زندگی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي قائمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زندگي‌ اجتماعي‌ , شيوه‌ زندگي‌ , ياس‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 26