مرور اصطلاحنامه نظريه هاي اجتماعي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 13

سرمایه اجتماعی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جان فیلد؛ مترجم: احمدرضا اصغرپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

سياست‌ گذاري‌ اجتماعي‌ , حقوق‌ شهروندي‌ , نظريه هاي اجتماعي , سرمايه اجتماعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نجف لك زايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

حکومت‌ , انديشه‌ سياسي‌ امام‌ خميني‌ , انديشه هاي‌ سياسي‌ , انديشه هاي‌ سياسي‌ جهان‌ اسلام‌ , سياست‌ , نظام‌ هاي‌ سياسي‌ , قرآن‌[1] , نظريه هاي اجتماعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالحسین سپنتا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , سبک‌ هاي‌ ادبي‌ , شاعران‌ , شعر , نظريه هاي اجتماعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حوار الحضارات و تصادمها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عزالدین عمر موسی

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تضاد فرهنگي‌ , گفتگوي‌ تمدن‌ ها , فرهنگ‌ اسلامي‌ , نظريه هاي اجتماعي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدتقي ايمان، گلمراد مرادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعامل‌ اجتماعي‌ , جامعه‌ شناسي‌ , زنان‌ , نظريه هاي اجتماعي , نظريه پردازي , نظريه پردازان , روش‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

رابطه دین و تحولات اجتماعی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحولات‌ اجتماعي‌ , جامعه‌ شناسي‌ , دين‌ , نظريه هاي اجتماعي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجواد نوروزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ , نام‌ گرايي‌ , فلسفه‌ علم‌ , هستي‌ شناسي‌ , علوم‌ اجتماعي‌ , الگوها , ساختار گرايي‌ , نظريه هاي اجتماعي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

نابرابری اجتماعی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن فراهانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

طبقات‌ اجتماعي‌ , کاست‌ ها + , جامعه‌ برده‌ داري‌ , نظام‌ ارباب‌ رعيتي‌ , نظريه هاي اجتماعي , نابرابري اجتماعي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جودیث جی. اسمتانا؛ ترجمه: غلامرضا متقی‏فر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رفتار اجتماعي‌ , کودکان‌ , اخلاق‌ , روابط اوليا و فرزندان‌ , مکتب‌ هاي‌ روان‌ شناختي‌ , نظريه هاي اجتماعي , اخلاق و تربیت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 مبانی النظریة الإجتماعیة فی الإسلام

آشنایی با موسوعة النظریة الإجتماعیة الإسلامیة

[منبع الکترونیکی] : مبانی النظریة الإجتماعیة فی الإسلام

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالله امینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ اسلامي‌ , جامعه‌ شناسي‌ , معرفي‌ کتاب‌ , نظريه هاي اجتماعي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 13