مرور اصطلاحنامه شوراهاي‌ روستايي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فروزان شاهرخي، سيدمحمود حسيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترويج‌ کشاورزي‌ , شورا هاي‌ شهر , شوراهاي‌ روستايي‌ , توسعه‌ کشاورزي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

کارنامه شورا در گام نخست

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پرویز پیران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شورا هاي‌ شهر , شوراهاي‌ روستايي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا رضواني، علي احمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مشارکت‌ اجتماعي‌ , برنامه‌ريزي‌ روستايي‌ , جغرافياي‌ انساني‌ , عمران‌ روستايي‌ , شوراهاي‌ روستايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيد هاشمي، حسن مطيعي لنگرودي، مجتبي قديري معصوم، محمدرضا رضواني، محمد مقيمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مشارکت‌ اجتماعي‌ , کارآفريني , روستا ها[1] , عمران‌ روستايي‌ , سازمان‌هاي غير دولتي , شوراهاي‌ روستايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين ايماني جاجرمي، مجيد عبدالهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مشروطيت‌ , کمبود نيروي‌ انساني‌ , مديريت‌ , شهرنشيني‌ , عمران‌ روستايي‌ , شوراهاي‌ روستايي‌ , مديريت روستايي , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بيژن عباسي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

همه‌ پرسي‌ , سازمان‌ هاي‌ خدمات‌ شهري‌ , شهرداري‌ ها , خدمات‌ عمومي‌ , شورا هاي‌ شهر , شوراهاي‌ روستايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.