مرور اصطلاحنامه توسعه‌ اقتصادي‌[2]

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 97
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد شیرازی

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اصلاحات‌ ديني‌ , عاشورا , توسعه‌ اقتصادي‌[2]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

عناصر القوة فی مجتمعنا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد محمودغالی

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسلام و توسعه اقتصادي مسلمانان , طرح‌ هاي‌ عمراني‌ , منابع‌ اقتصادي‌ , جهان‌ اسلام‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[2]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

حکم التنمیة الاقتصادیة

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شوقی أحمد دنیا

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسلام وتوسعه اقتصادي , عوامل‌ توسعه‌ اقتصادي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[2]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

زن شاغل

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رامپور صدر نبوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , زنان‌ شاغل , اقتصاد , اشتغال‌ زنان‌ , جنسيت‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[2]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جهاني شدن و زنان روستايي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

يوسف حجازي، فرهاد لشگرآرا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , زنان‌ روستايي‌ , توليدات‌ کشاورزي‌ , عمران‌ روستايي‌ , حقوق‌ زنان‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[2] , توسعه‌ کشاورزي‌ , جهاني شدن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الهام ذكايي علمداري، حسن خداويسي، فيروز فلاحي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مرگ‌ و مير , پژوهش‌هاي‌ اقتصادي‌ , رشد اقتصادي‌ , حوادث رانندگي , توسعه‌ اقتصادي‌[2]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا مصباحي مقدم، حسين ميسمي، محسن عبداللهي، مهدي قائمي اصل

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ اقتصادي‌ , رشد اقتصادي‌ , قرض‌ الحسنه‌ , وقف‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[2] , تامين مالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيد مشيري، شعله باقري پرمهر، هادي موسوي نيك

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ اقتصادي‌ , رشد اقتصادي‌ , سياست‌ هاي‌ اقتصادي‌ , سياست‌ هاي‌ مالي‌ [2] , توسعه‌ اقتصادي‌[2] , تحليل بيزي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نظام الدين مكيان، آزاده سعادت خواه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

يزد , جامعه‌ شهري‌ , برنامه‌هاي‌ توسعه‌ , پژوهش‌هاي‌ اقتصادي‌ , رشد اقتصادي‌ , اندازه‌گيري‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[2] , شاخص‌هاي توسعه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن مهرآرا، محمود زارعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ اقتصادي‌ , رشد اقتصادي‌ , الگوها , مصرف‌ انرژي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[2]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 97