مرور اصطلاحنامه توسعه‌ پايدار

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 225
«شهر فشرده» و «شهر گسترده»

توسعه پایدار و پارادایم های جدید توسعه شهری

[منبع الکترونیکی] : «شهر فشرده» و «شهر گسترده»

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا مثنوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , عمران‌ شهري‌ , الگوها , توسعه‌ پايدار , طراحي شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل مشکینی، اکبر سلطان زاده، اکبر رحمتی، یوسف زارعی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مراغه , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , جهانگردي‌ , صنعت‌ جهانگردي‌ , توسعه‌ پايدار , گردشگري‌ , مدل SWOT

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جواد احمدیان و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

حفاظت‌ منابع‌ آب‌ , کشاورزي‌ , منابع‌ آب‌ , مديريت‌ منابع‌ , منابع‌ آب‌ , ايران , توسعه‌ پايدار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نسترن رحیمی، محسن بختیار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انرژي‌ , محيط زيست‌ , توسعه‌ پايدار , روش‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن علی حیدری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انرژي‌ , ذخيره‌ سازي‌ داده‌ ها , توسعه‌ پايدار , نيروگاه ها , سیستم های حرارتی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امير گندمكار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بادها , نيروي‌ باد , توسعه‌ پايدار , ايستگاه سينوپتيك , فیروزکوه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

رابطه بین دانشگاه و صنعت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا معمارزاده، مرتضی حضرتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

درآمد هاي‌ سرانه‌ , صنعت‌ , دانشگاهها , توسعه‌ پايدار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن قدمي، يوسف بيگ زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌هاي غير دولتي , توسعه‌ پايدار , توسعه‌ فرهنگي‌ , جهاني شدن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی جهانگیری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارآفريني , مديريت‌ , توسعه‌ پايدار , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌ , سرمايه اجتماعي , توسعه انساني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد حسن زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ , اراضي‌ کشاورزي‌ , اصلاحات‌ ارضي‌ , توسعه‌ پايدار , توسعه‌ کشاورزي‌ , اطلاع رساني , فرسايش خاك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 225