مرور اصطلاحنامه توسعه‌نيافتگي‌ اقتصادي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا بهروزلک، علی اصغر رجاء

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرهنگ‌ , علل‌ عقب‌ ماندگي‌ , توسعه‌ توسعه‌ نيافتگي‌ , توسعه‌نيافتگي‌ اقتصادي‌ , جهان‌ اسلام‌ , استعمار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مدیریت ریسک تقلب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یحیی حساس یگانه ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تقلب‌ , توسعه‌نيافتگي‌ اقتصادي‌ , خطر پذيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا درباری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , مديريت‌ مالي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , توسعه‌نيافتگي‌ اقتصادي‌ , شاخص‌هاي توسعه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آفریقا و مسائل فراروی آن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , فلسطين اشغالي , مهاجرت‌ , آفريقا , تهاجم‌ فرهنگي‌ , روابط استراتژيک‌ , روابط بين‌ الملل‌ , توسعه‌نيافتگي‌ اقتصادي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

نقش استثمار بر دار قالی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

میرشاهی، علی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , اقتصاد , توسعه‌نيافتگي‌ اقتصادي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خسرو پيرايي، شهريار شفيعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان مازندران , عدالت‌ اجتماعي‌ , فقر اقتصادي‌ , محروميت‌ هاي‌ اجتماعي‌ , فقر , موانع‌ توسعه‌ اقتصادي‌ , توسعه‌نيافتگي‌ اقتصادي‌ , خانوار شهري , نابرابري اجتماعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دفتر بررسی های اقتصادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ اقتصادي‌ , بحران‌ اقتصادي‌ , رکود اقتصادي‌ , شاخص‌ هاي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ , توسعه‌نيافتگي‌ اقتصادي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سهیلا پروین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عدالت‌ اجتماعي‌ , فقر , فقر اقتصادي‌ , کشور هاي‌ توسعه‌ نيافته‌ , توسعه‌ توسعه‌ نيافتگي‌ , توسعه‌نيافتگي‌ , توسعه‌نيافتگي‌ اقتصادي‌ , اقتصاددانان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.