مرور اصطلاحنامه پارک‌هاي علمي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

پارک زمين‌شناسي

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 29
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شوندگان: عليرضا امامي، علي مرتضي بي رنگ، مرتضي چرمي، محمدرضا رضوي، بهزاد سلطاني، خسرو سلجوقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ , گردهمايي‌ ها , راهبرد هاي‌ توسعه‌ , توسعه‌ فناوري‌ , پارک‌هاي علمي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شوندگان: عليرضا امامي، علي مرتضي بي رنگ، مرتضي چرمي، محمدرضا رضوي، بهزاد سلطاني، خسرو سلجوقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ , گردهمايي‌ ها , راهبرد هاي‌ توسعه‌ , توسعه‌ فناوري‌ , پارک‌هاي علمي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: همکاری و ه مافزایی بین سازما نها و یا رقابت؟

توسعه پارکها و مراکز رشد علم و فناوری در ایران

[منبع الکترونیکی] : : همکاری و ه مافزایی بین سازما نها و یا رقابت؟

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفی کریمیان اقبال

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پارک‌ها , ايران , توسعه‌ فناوري‌ , پارک‌هاي علمي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: مطالعه موردی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

توسعه ای منطقه ای، ماموریت اصلی پارکهای علم و فناوری

[منبع الکترونیکی] : : مطالعه موردی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی کشمیری، سیدمحمود حسینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

توسعه‌ منطقه‌اي‌ , پارک‌هاي علمي , برنامه چهارم توسعه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عادل آذر، عبدالرضا موسوی، شعبان الهی، عباس مقبل باعرض

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , ارزشيابي‌[2] , سازمان‌ , عمران‌ شهري‌ , فناوري‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , پارک‌هاي علمي , مديريت شهري , دانش بنيان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هیرش سلطان پناه، وریا خاکسار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارآفريني , سازمان‌ هاي‌ صنعتي‌ , فناوري‌ , پارک‌هاي علمي , توسعه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

پارك ملّت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پارک‌ها , فضاي‌ سبز , پارک‌هاي علمي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه کننده: اميرعلي بينام؛ مصاحبه شونده: رايوو تام کيوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گردهمايي‌ ها , توسعه‌ فناوري‌ , پارک‌هاي علمي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا رادفر، عباس خمسه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شرکت‌‌ها , توسعه‌ فناوري‌ , پارک‌هاي علمي , تحقيق

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

پارك فناوري مجازي در ايران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پريا دولتيابي، عبدالله آقايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ راهبردي‌ , عرضه‌ و تفاضا , فناوري‌ , پارک‌هاي علمي , مدل SWOT

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 29