مرور اصطلاحنامه سواحل

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 35

طرح جامع مدیریت مناطق ساحلی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا مراغه ای، محمدفرید نیتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ , مديريت‌ منابع‌ , نظريه‌ هاي‌ مديريت‌ , مناطق‌ ساحلي‌ , سواحل , بهره برداري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد حبيبي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ محلي + , ترانه , شعر , جزاير , آوازهاي‌ محلي‌ , سواحل , خليج فارس , مكتب جنوب (ادبيات)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جينا خياط زاده، مريم سيف الديني پور، نجمه ملكيان، عيسي كمالي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ زيست‌شناختي‌ , حيوانات‌ دريايي‌ , زيست‌ شناسي‌ , علوم‌ زيستي‌ , ماهي‌ ها , سواحل

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهرداد نصري تجن، امين كيوان، مهدي سلطاني، تورج ولي نسب، غلامحسين وثوقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيلات‌ , صنعت‌ شيلات‌ , حيوانات‌ دريايي‌ , رژيم‌ غذايي‌ , ماهي‌ ها , سواحل , خليج فارس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالمجيد دورقي، پريتا كوچنين، يدالله نيك پور، وحيد ياوري، حسين ذوالقرنين، عليرضا صفاهيه، محمدعلي سالاري علي آبادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيلات‌ , صنعت‌ شيلات‌ , حيوانات‌ دريايي‌ , ماهي‌ ها , سواحل , فلزات , خليج فارس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجيد بياباني، مسعود ترابي آزاد،‌ سورنا نسيمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بادها , بندرها , شيلات‌ , صنعت‌ شيلات‌ , سواحل , درياي خزر , هيدروستاتيك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن محمدخاني، طيبه عنايت غلام پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان سيستان وبلوچستان , شيلات‌ , صنعت‌ شيلات‌ , پراکنش‌ , حيوانات‌ دريايي‌ , ماهي‌ ها , سواحل , درياي عمان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالمجيد موسوي، عباس اسماعيلي ساري، هومن رجبي اسلامي، صابر وطن دوست، عبدالرحيم پذيرا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان بوشهر , شيلات‌ , صنعت‌ شيلات‌ , حيوانات‌ دريايي‌ , ماهي‌ ها , سواحل , خليج فارس , كوسه ها , جيوه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدتقي كاشي، احمدرضا هاشمي، حاجت صفي خاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان خوزستان , شيلات‌ , صنعت‌ شيلات‌ , حيوانات‌ دريايي‌ , ماهي‌ ها , سواحل

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن محمدخاني، حسينعلي خوش باوررستمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان سيستان وبلوچستان , شيلات‌ , صنعت‌ شيلات‌ , حيوانات‌ دريايي‌ , ماهي‌ ها , سواحل , درياي عمان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 35