مرور اصطلاحنامه آثار اجتماعي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 69

قرارداد اجتماعی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ژان ژاک روسو ؛ مترجم : غلامحسین زیرک زاده

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اخلاق‌ اجتماعي‌ , آثار اجتماعي , قرارداد اجتماعی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

هرتزوگ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سال بلو؛ مترجم: فرشته داوران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آثار ادبي‌ , رمان‌ , آثار اجتماعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آموزه ها و آثار اجتماعی حج

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين بافكار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آثار حج , حج‌ , آثار اجتماعي , آموزه هاي ديني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حجاب شناسي (پرسمان حجاب)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين مهدي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

حيا , عفت , آسيب‌شناسي‌ اجتماعي‌ , پوشش‌ زنان‌ , حجاب‌ , آثار اجتماعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 آثار فردی و اجتماعی اطعام

اطعام

[منبع الکترونیکی] : آثار فردی و اجتماعی اطعام

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدمهدی فجری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اطعام , ستايش اطعام , آثار اجتماعي , وليمه , وليمه عقيقه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 آثار اجتماعى گناه

گناه و برخی آثار آن (2)

[منبع الکترونیکی] : آثار اجتماعى گناه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدمهدى فجرى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گناه , مفاسد گناه , خشکسالي‌ , بلاياي‌ طبيعي‌ , آثار اجتماعي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 آثار اجتماعى زكات

سيماى زكات در اسلام (2)

[منبع الکترونیکی] : آثار اجتماعى زكات

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدمهدى فجرى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آداب زكات , اسرار زكات , ستايش زكات , زکات‌ , آثار اجتماعي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعارض

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ اجتماعي‌ , نظم‌ اجتماعي‌ , فرضيه‌ , مسئله‌ پژوهش‌ , آثار اجتماعي , رابطه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

صورت اجتماعى نماز

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد اقبال لاهورى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نماز جماعت , آثار اجتماعي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

وقف‌ , آثار اجتماعي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 69