مرور اصطلاحنامه مرکب

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد لامعی رشتی، داود آقاعلی گل، پروین اولیایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتاب‌ هاي‌ خطي‌ , قرآن‌[1] , مرکب , آناليز عنصري , ميكروپيكسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رؤیا بهادری، فرانک بحرالعلومی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتاب‌ هاي‌ خطي‌ , نسخه‌ شناسي‌ , نگارش‌ , مرکب , آهن , مس , پوست , كربن ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد لامعی رشتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قاجاريه‌ , صنايع‌ کاغذ , مرکب , کاغذ , ميكروسكوپ , آناليز عنصري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نسخه های خطی اسلامی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پائولا اورستی؛ ترجمه: شیرین بنی احمد (رشار)

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسپانيا , رده‌ شناسي‌ + , کتابخانه‌ ها , کتاب‌ هاي‌ خطي‌ , نسخه‌ شناسي‌ , صفحه‌ آرايي‌ , مرکب , کاغذ

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فضل الله فاضل نیشابوری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ , آوانگاري‌ , خوش‌ نويسي‌ , خط , مرکب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد لامعی رشتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صنايع‌ کاغذ , مرمت‌ نسخ‌ خطي‌ , مرکب , کاغذ

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ایو پورتر؛ مترجم: سید محمدحسین مرعشی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جلد سازي‌ , شيرازه‌ دوزي‌ , مرکب , مقوا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عارف نوشاهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , متون‌ ادبي‌ , نويسندگي‌ , نوشتن‌ , مرکب , مرکب سازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.