مرور اصطلاحنامه چاپ سنگي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ايرج افشار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , شرق‌ شناسي‌ , پوشش‌ زنان‌ , کتابشناسي‌ ها , کتاب‌ هاي‌ خطي‌ , نامه‌ ها , چاپ سنگي , خليج فارس , شاهنامه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شاهنامه هاي چاپ سنگي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جواد صفي نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتاب‌ هاي‌ خطي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , صنعت‌ چاپ‌ , چاپ سنگي , چاپ سربي , شاهنامه فردوسي(کتاب) , شاهنامه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهرام آزادیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قاجاريه‌ , متون‌ ادبي‌ , چاپ سنگي , تصحيح متون , تحقيق

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اكرم اميري، احمد شعباني، حجت الله حسن لاريجاني، علي قطبي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتابخانه‌ هاي‌ عمومي‌ , چاپ سنگي , كتابهاي خطي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی صدرائی خویی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسلام شهر ( ري ) , فهرست‌ هاي‌ کتابي‌ , صنعت‌ چاپ‌ , چاپ سنگي , چاپ سربي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل حافظیان بابلی، علی صدرایی خویی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فهرست‌ هاي‌ کتابخانه‌ , چاپ سنگي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مريم شايگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

واژه‌ نامه‌ ها , ادبيات‌ عرفاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , صنعت‌ چاپ‌ , اسطوره‌ شناسي‌ , چاپ سنگي , انتقاد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: عفت السادات افضل طوسي؛ نویسنده همکار: الهام محمد خاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قاجاريه‌ , روز نامه‌ ها , چاپ سنگي , چاپ سربي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شايگان مريم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

باب , معني‌ , چاپ‌ , چاپ سنگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.