مرور اصطلاحنامه عقد استصناع

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالله انصاري، عباس موسويان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استصناع , انحلال‌ قرارداد , بيع‌ , عقد خياري‌ + , عقد استصناع

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

گواهی استصناع

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد انس‏زرقا؛ مترجم: محمدزمان رستمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عقد استصناع , تامين مالي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

فقه و حقوق در مطبوعات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید محمدکاظم رجائی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ , مطبوعات‌ , فقه‌ , عقد استصناع

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدنقي نظرپور، محبوبه ابراهيمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اجاره مرابحه , اقتصاد اسلامي‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , سياست‌ هاي‌ سرمايه‌ گذاري‌ , اجاره‌ , اوراق بهادار , عقد استصناع

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اكبر كميجاني، محمدنقي نظرپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد اسلامي‌ , بانکداري‌ اسلامي‌ , بانک‌ها , عقد استصناع , عمليات بانكي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدنقي نظرپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بانکداري‌ اسلامي‌ , سياست‌ هاي‌ پولي‌[2] , بازار‌هاي مالي , بهابازار , اوراق بهادار , عقد استصناع , عمليات‌ بازار باز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.