مرور اصطلاحنامه نيروگاه‌هاي بادي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 13
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهرداد مشهدی، رامین قاسمی اصل، کوروش جواهرده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ساز هاي‌ بادي‌ , نيروگاه‌هاي بادي , توربين ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صابر داودآبادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ساز هاي‌ بادي‌ , نيروگاه‌هاي بادي , انرژي پاک , توربين ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین جباری، علی پیروی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ساز هاي‌ بادي‌ , صنايع الکترونيک , نيروگاه‌هاي بادي , توربين ها , مبدل ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل شيرودي ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , تامين انرژي , نيروگاه‌هاي بادي , انرژي پاک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آرش حاتمي، حامد شكوري گنجوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ اقتصادي‌ , بهره وري‌ , توازي‌ انرژي‌ + , نيروگاه‌هاي بادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجید جمیل ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , نيروگاه‌هاي بادي , انرژي پاک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيد محتسبي، حكمت رباني، منصور بهروزي لار، عباس گرامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برداشت‌ (کشاورزي‌) , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , نيروگاه‌هاي بادي , نخود

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد قادري شميم، محمودرضا حقي فام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مهندسي‌ برق‌ , نيروگاه‌هاي بادي , مدلسازي , مدل راه گزيني ماركوف , شبيه سازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين افراخته، ياسر بستاني املشي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

الگوريتم‌ها , انرژي‌ الکتريکي‌ , مهندسي‌ برق‌ , نيروگاه‌هاي بادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مريم رمضاني، محمودرضا حقي فام، محسن پارسامقدم، حسين سيفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اراضي‌ کشاورزي‌ , انرژي‌ الکتريکي‌ , برق‌ , مهندسي‌ برق‌ , خطر پذيري , نيروگاه‌هاي بادي , شبيه سازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 13