مرور اصطلاحنامه رده بندي علوم

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 14
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالله صادقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برخورد تمدن ها , مدينه‌ فاضله‌ , تمدن‌ اسلامي‌ , راهبرد‌ها , رده بندي علوم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فلسفه علوم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محمدتقي مصباح يزدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم طبيعي , ملاك علم , ما بعد الطبيعه‌ , رده بندي علوم

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محمدتقي مصباح يزدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تفكر فلسفي اسلامي , علم طبيعي , ملاك علم , ما بعد الطبيعه‌ , رده بندي علوم

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محمدتقي مصباح يزدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم طبيعي , ملاك علم , تاريخ‌ قرون‌ وسطي‌ , ما بعد الطبيعه‌ , رده بندي علوم

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محمدتقي مصباح يزدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افكار فلسفي , تاريخ‌ قرون‌ وسطي‌ , حکمت‌ نظري‌ , ما بعد الطبيعه‌ , رده بندي علوم

منابع دیجیتالی :

مطالعه

بررسی ساختار فقه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین حسن زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ساختارهاي‌ درختي‌ , فقه‌ , فقيهان‌ , رده بندي علوم

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد نوری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رده بندي علوم

منابع دیجیتالی :

مطالعه

سازگاری و همسویی علم و دین

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس شیخ شعاعی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم , دين‌ , رده بندي علوم

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مريم ده باشيان، حميد ظهيري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

الگوريتم‌ها , مهندسي‌ رايانه‌ , رده بندي علوم , آموزش , مدل شبكه عصبي , الگوريتم ابتكاري تركيبي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد كشاورز، محمدحسن قاسميان يزدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

الگوريتم‌ها , مهندسي‌ رايانه‌ , رده بندي علوم , تصاوير , همبستگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 14